Project info

  • Khách hàng: Lê Minh Quân
  • Địa chỉ: Bình Chánh, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 325.5m²
  • Year: 2020