Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Văn Lĩnh
  • Địa chỉ: KDC Tuyên Sơn, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Year: