Project info

  • Khách hàng: Chị Quỳnh
  • Địa chỉ: P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 164m²
  • Year: 2020