Project info

  • Khách hàng: Trần Hoàng Khanh
  • Địa chỉ: Quận Tân Phú, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 43m²
  • Year: 2019