Project info

  • Khách hàng: Anh Hậu
  • Địa chỉ: Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói và thi công xây dựng
  • Diện tích: 384m²
  • Year: 2020