Project info

  • Khách hàng: Trần Thị Thuỳ Trang
  • Địa chỉ: SWANBAY Đảo Đại Phước, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 236m²
  • Year: 2021