Project info

  • Khách hàng: Trần Đình Như Khuê
  • Địa chỉ: Nguyễn văn Tố, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói
  • Year: