Project info

  • Khách hàng: Trần Lý Bắc
  • Địa chỉ: X. An Thạnh, H. Bến Lức, Long An
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 308m²
  • Year: 2021