Project info

  • Khách hàng: Trần Tiến Đức
  • Địa chỉ: 105 Phan Văn Khoẻ, P.5, Q.6, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo trọn gói, thi công phần thô, hoàn thiện
  • Year: 2017