Project info

  • Khách hàng: Trần Thị Thảo Ngọc
  • Địa chỉ: Trường sa, P.14, Q.3, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Year: