Project info

  • Khách hàng: Đặng Trần Minh Luân
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 351m²
  • Year: 2020