Project info

  • Khách hàng: Lâm Thị Thảo Nhu
  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 361.6m²
  • Year: 2019