Project info

  • Khách hàng: Ms. Trang
  • Địa chỉ: Quận 4, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và Thi công trọn gói
  • Diện tích: 400 m²
  • Năm: 2023