Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Lệ Thủy
  • Địa chỉ: Lô A19 Bắc Rạch Chiếc, P.Phước Long A, Q.9, HCM
  • Hạng mục:
  • Year: