Project info

  • Khách hàng: Anh Minh
  • Địa chỉ: Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP.HCM
  • Hạng mục: Cải tạo hoàn thiện, nội thất
  • Diện tích: 140m²
  • Năm: 2017