Project info

  • Khách hàng: Mr. Hưng
  • Địa chỉ: Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo nhà phố
  • Diện tích: 800 m²
  • Năm: 2021