Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Quốc Nam
  • Địa chỉ: 54 Chuyên Dùng Chính, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 230m²
  • Year: 2020