Project info

  • Khách hàng: Dương Văn Tường
  • Địa chỉ: Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 253m²
  • Year: 2017