Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Tấn Tùng
  • Địa chỉ: Vũng Tàu
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 800m²
  • Year: 2019