Project info

  • Khách hàng: Trần Tiến Hùng
  • Địa chỉ: Quận 9, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 57.6m²
  • Year: 2019