Project info

  • Khách hàng: Ca sĩ Tuấn Hưng
  • Địa chỉ: Căn hộ Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Year: 2016