Project info

  • Khách hàng: Hoàng Thị Diệu Hương
  • Địa chỉ: Goldview, 346 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, HCM
  • Hạng mục: Thi công hoàn thiện và nội thất
  • Year: 2017