Project info

  • Khách hàng: Huỳnh Thanh Tùng
  • Địa chỉ: Golden Mansion, Quận Phú Nhuận, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 70m²
  • Year: 2019