Project info

  • Khách hàng: KITA Group
  • Địa chỉ: Lê Quý Đôn, P.7, Q.3, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 173m²
  • Year: 2019