Project info

  • Khách hàng: Lê Văn Lộc
  • Địa chỉ: Lakeview City, An Phú, Q.2, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích:
  • Year: 2018