Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Trung Dũng
  • Địa chỉ: Sunrise City, Quận 7, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Year: 2016