Project info

  • Khách hàng: Châu Lê Minh
  • Địa chỉ: The Goldview TP. HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo nội thất
  • Diện tích: 85m²
  • Year: 2017