Project info

  • Khách hàng: Đinh Ngọc Hà Thu
  • Địa chỉ: Terry Royal, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Diện tích: 71.9m²
  • Year: 2020