Project info

  • Khách hàng: Phan Ngọc Huy
  • Địa chỉ: Riverpark Premier, Nguyễn Đức Cảnh, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 123m²
  • Year: 2021