Project info

  • Khách hàng: Đặng Thu Trang
  • Địa chỉ: Sunrise City, Quận 7, Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Year: 2016