Project info

  • Khách hàng: Hồ Nguyễn Dương Ngọc
  • Địa chỉ: River Gate, Q.4, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 110m²
  • Year: 2020