Project info

  • Khách hàng: Phan Quang Vinh
  • Địa chỉ: Quận 10, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 110m²
  • Year: 2019