Project info

  • Khách hàng: Trần Thị Bích Ngân
  • Địa chỉ: Florita, Quận 7, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 38m²
  • Year: 2019