Project info

  • Khách hàng: Mr. Kim
  • Địa chỉ: Riverpark Premier Phú Mỹ Hưng, Q.7, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 135m²
  • Year: 2019