Project info

  • Khách hàng: Hoàng Liên Sơn
  • Địa chỉ: Vinhome Grand Park, Q.9, HCM
  • Hạng mục: Cải tạo hoàn thiện, nội thất
  • Diện tích: 450m2
  • Năm: 2022