Project info

  • Khách hàng: Công Ty TNHH TM và DV VMED
  • Địa chỉ: 12 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình, TP. HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo trọn gói
  • Year: 2017