Project info

  • Khách hàng: Công ty CP SU17
  • Địa chỉ: Số 5 Hồ Biểu Chánh, P.15, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Diện tích: 121.3m²
  • Year: 2019