Project info

  • Khách hàng: Lexnovum Lawyers
  • Địa chỉ: Pax Sky, Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Year: 2017