Project info

  • Khách hàng: 88 Gym Center
  • Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Diện tích: 1010m²
  • Year: 2020