Project info

  • Khách hàng: Trường quốc tế TIS
  • Địa chỉ: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Phú Nhuận, TPHCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo nội thất
  • Diện tích: 500 m²
  • Năm: 2023