Project info

  • Khách hàng: Mitalab
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích:
  • Year: 2019