Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Khoa Long
  • Địa chỉ: 26 Cao Triều Phát, phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo trọn gói
  • Year: 2018