Project info

  • Khách hàng: Phạm Hoàng Sơn
  • Địa chỉ: Quận 7, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 219m²
  • Year: 2019