Project info

  • Khách hàng: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín
  • Địa chỉ: 78/1C Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Year: 2017