Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Thu Hồng
  • Địa chỉ: 310 Lê Quang Định, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Diện tích: 300m²
  • Year: 2019