Project info

  • Khách hàng: Lâm Nguyễn Phương Trâm
  • Địa chỉ: Quận 2, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 420m²
  • Year: 2019