Project info

  • Khách hàng: Vương Tiểu Lân
  • Địa chỉ: 78 Phạm Văn Nghị, Q7, HCM
  • Hạng mục: Cải tạo hoàn thiện, nội thất
  • Diện tích: 134.4m²
  • Năm: 2023