Project info

  • Khách hàng: Mr. Phát
  • Địa chỉ: Diamond Lotus Apartment, Q.8, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Year: 2018