Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Thành Huy
  • Địa chỉ: Eco Green, Q.7, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Diện tích: 94m²
  • Year: 2020