Project info

  • Khách hàng: Hồ Hoàng Long
  • Địa chỉ: Sunrise City, Q.7, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích:
  • Year: 2017